Dyrygent


ANDRZEJ KORZENIOWSKI – dyrygent, chórmistrz, wykładowca akademicki, doktor sztuk muzycznych, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Umiejętności dyrygenckie kształcił także podczas kursów mistrzowskich dyrygentury symfonicznej prowadzonych przez Jerzego Salwarowskiego i Gabriela Chmury.

Współpracował z wieloma renomowanymi orkiestrami oraz zespołami chóralnymi, w tym z Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną, Państwowym Chórem Filharmonii w Mińsku, Chórem Chłopięcym Filharmonii Krakowskiej i Chórem Polskiego Radia w Krakowie.

W swoim dorobku ma ponad 800 koncertów poprowadzonych w kilku krajach Europy (Polska, Ukraina, Litwa, Francja, Hiszpania, Włochy, Watykan), a także nagrania muzyki teatralnej i filmowej zarówno do produkcji polskich, jak i zagranicznych. W 2007 i 2009 roku otrzymał wyróżnienia dla najlepszego dyrygenta w ramach IV i VI Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej w Żorach, a w 2022 został laureatem Nagrody Specjalnej dla Najlepszego Dyrygenta przyznanej przez jury konkursu zespołów chóralnych 34. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

Obecnie jest kierownikiem artystycznym chórów katedralnych w Krakowie, w tym założonego przez siebie w 2006 roku Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej. Równolegle zajmuje się działalnością pedagogiczną prowadząc klasę dyrygentury chóralnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie od 2016 roku pełni także funkcję prodziekana.